if you find a best soccer cleat for you,please stop and visit shopcleats.com.

Робота з обдарованими дітьми
  • тел. 0432-56-23-88
  • e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

"Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради"

 ПРОБЛЕМА ВИЯВЛЕННЯ  ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ

 

Обдарована дитина вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності.

Обдарованість дитини іноді важко відрізнити від навченості, яка є результатом підвищеної уваги батьків і педагогів до її розвитку дитини. Це особливо яскраво виявляється при порівнянні дітей із сімей з високим соціальним та освітнім статусом і дітей з родин, які не приділяють належної уваги.

Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість.

 Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості.

 Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, у яких вона найбільше розвивається. 

РОЗРІЗНЯЮТЬ ОБДАРОВАНІСТЬ:

·      соціальну - лідерську; 

·      художню - музичну,

·      образотворчу; 

·      психомоторну;

·  інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються на відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших); 

·      академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами; 

·      творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй). 

Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури. 

Напевне, більшість батьків бажали б розвити у своїй дитині природні здібності та таланти. Через безліч думок і сімейних традицій і існує безліч батьківських методів і способів досягнення цієї мети. Наприклад, прагнучи до розвитку академічних здібностей, вимагають, щоб дитина запам'ятала якомога більше фактів, назв, подій, відчувала гордість за свої знання. 

Фахівці давно відмітили, що обдаровані діти виростають в інтелігентних сім'ях, і справа тут зовсім не в особливих генах геніальності, а у сімейній атмосфері, у системі цінностей. 

Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених стандартизованих та тестових завдань. 

ПОРАДИ БАТЬКАМ ЩОДО ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ В СІМ'Ї

У вихованні обдарованої дитини надзвичайно важливо дотримуватися певної системи. До основних батьківських стратегій належать:

·        стратегія прямого виховного впливу: батьки постійно пропонують дітям, потрібні на їх думку, різноманітні розвиваючі ігри, вправи. Інколи дана стратегія дає результати, але дуже часто в дитини виникає внутрішня протидія проти нав'язування «чужої» діяльності.

·        Друга категорія батьків вважає, що вивчати та розвивати їхню дитину повинні фахівці і повністю перекладають усі турботи на плечі інших, а самі знаходяться осторонь.  

·     Третя стратегія: батьки намагаються підібрати гарний навчальний заклад, який має контролювати розвиток дитини. У сім'ї створюють атмосферу поваги до саморозвитку. Інтереси батьків широкі (читають, ходять на виставки, не нав'язуючи свого інтересу). Така виховна стратегія саморозвитку виявилась найефективнішою. 

КРОКИ ДО УСПІХУ

            Обдарованість і талант не люблять тиску. Батькам часто потрібно шукати нестандартні підходи до вирішення проблемних питань з підлітком, який надзвичайно гостро переживає невдачі. Розмовляючи з  ними повсякчас треба пам'ятати, що  він часто перебуває у стресовому стані.

             Впертість і прагнення довести розпочату справу до кінця нерідко сприймається дорослими як вередливість, а допитливість може оцінюватися як порушення норми.

           Батьки, здійснюючи контроль над дитячими захопленнями, мають спрямувати свою діяльність на організацію допомоги, збільшення ступеня самостійності, розвитку здатності до ефективного вирішення різного роду проблем, створення умов для утримання позитивного емоційного стану обдарованої дитини, відповідального відношення до власного життя, прагнення до творчої діяльності. Стосунки повинні будуватися на довірі. Допомога не може мати форми наказу, батькам краще не повчати, а формувати стійкість до стресових ситуацій, невизнання, знайомити з навичками саморегуляції.

            Усі талановиті діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навиками. Вони показують високий рівень досягнень. 

Батьки  мають  особливу увагу приділяти розвиткові пізнавальних інтересів дитини, адже завдяки їм формуються основні інтелектуальні вміння, необхідні для засвоєння знань, закладається основа для дальшого успішного оволодіння знаннями.

Дітям хочеться, щоб батьки сприймали їх як рівноправних партнерів в спілкуванні і організації життя. Вони протестують проти повчань.

Донесення до батьків основних прийомів і способів розвитку творчих здібностей - головне завдання фахівців. Педагоги, пояснюючи необхідність використання відкритих запитань, творчих дискусій, розкривають перед батьками психологічну сутність творчого процесу, показують важливість віри в інтелектуальні сили дитини. Для маленького генія мають бути створені такі умови, щоб він мав змогу самостійно здійснювати свою неповторну індивідуальну діяльність.

Місія батьків полягає в максимальному сприянні, стимулюванні активності та розвитку винахідливості, ініціативи, нестандартному  підході до навчання. Бажано, щоб у дитини був улюблений затишний куточок, де вона може повністю усамітнитися і спокійно подумати. Тут має панувати атмосфера творчості, розкутості, націленості на відкриття нового. 

ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ ТА ШЛЯХИ  ЇХ ДОСЯГНЕННЯ

Завдання, які можуть ставити перед собою дорослі

Шляхи досягнення завдання

Розвиток  прагнення дітей самостійно працювати

Організація різноманітних ігор, вікторин, розгадування і складання кросвордів, чайнвордів, ребусів

Розвиток прагнення генерувати творчі ідеї самостійно.

Надання авторитетної допомоги та свободи вибору.

Розвиток прагнення доводити творчу ідею до втілення, здібності - до самоаналізу.

Терпимість до безладдя та підтримка ініціатив. Заохочення обдарованої дитини матеріально.

Розвиток цікавості, допитливості, кмітливості, інтелекту й формування пізнавальних інтересів.

Взаємодія з дитиною на основі здобутих  знань про особливості обдарованої дитини. Розуміння їхніх потреб та інтересів.

Розвиток власного,  творчого світогляду

Створення затишних і безпечних умов для розвитку. Володіння почуттям гумору. Дискусії з дитиною. Використання відкритих запитань.

 

ПАМ'ЯТКА  БАТЬКАМ, ЯКІ БАЖАЮТЬ РОЗВИВАТИ ЗДІБНОСТІ СВОЇХ ДІТЕЙ

1.  Нехай дитина повірить, що обмеження в пізнанні відсутні! Підтримуйте бажання розкрити суть явищ  навколишнього світу. 

 

2.     Уникайте однобокості в навчанні та вихованні. 

 

3.   Дозвольте дитині гратись, створювати забави, казки. Це буде поштовхом до реалізації  дитячої енергії, рухливості, емоційності. 

 

4.  Допомагайте дитині в задоволенні основних духовних  людських потреб (почуття безпеки, кохання, повага до себе і до оточуючих). Дитина, закована ланцюгами проблем, неспроможна думати ні про, що крім образ і відчуття страху.

 

5. Залишайте дитину на самоті, дозволяйте їй займатися своїми справами. Пам'ятайте, якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без вас. 

 

6.   Підтримуйте здібності дитини до творчості і співчувайте у випадку невдачі, уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини. 

 

7.   Будьте терпимими до ідей, поважайте допитливість, реагуйте на запитання дитини. Навчати потрібно не тому, що може сама дитина, а тому, що вона опанує за допомоги дорослого, життєвого прикладу, сторонньої підказки.

 

 

· Нормативна база - розміщені нормативно-правові документи, що регламентують роботу з обдарованою молоддю

·  Основні поняття, калейдоскоп тлумачень, поради, коротко про різне - розділи науково-публіцистичного характеру, де розміщується інформація переважно для батьків

·  Турніри, конкурси, олімпіади - висвітлюються результати участі учнів у турнірах, конкурсах, олімпіадах, розміщено графіки проведення заходів, питання турнірів, тексти контрольних робіт тощо 

·  База даних обдарованої молоді гімназії - дані про учнів-переможців конкурсів, турнірів, змагань та їх наставників

·  Стипендії - розміщені нормативно-правові документи, що регламентують призначення стипендій міського голови , нагородження преміями «Шкільний олімп» і «Талант року»

·      Фотоальбом - «Гордість гімназії»

 

 

Наш бренд стабільний: завжди - Перша!!!

Про нас

 

Комунальний заклад

"Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради".

Наш заклад - єдиний в області з поглибленим вивченням іноземних мов - англійської, німецької, французької. Гуманітарна гімназія №1 була побудована в 1936 році. Під час Другої світової війни зруйнована. Після відбудови в 1946 році працювала як жіноча гімназія. З нагоди відзначення 150-річчя з дня народження видатного лікаря М.І.Пирогова школі присвоєно його ім'я. З 1961 року в закладі почалося поглиблене вивчення англійської мови.

Детальніше

Новини

ПАМ'ЯТКА!!!

ПАМ'ЯТКА НАСЕЛЕННЮ

Про світ "#надотик#

У Міжнародний день людей з порушеннями зору, який відзначається 13 листопада, у 8- класі Гуманітарної гімназії №1 імені М. І. Пирогова відбувся урок-флешмоб "#надотик". Учні дізналися про інклюзивну художню  літературу та  методи альтернативної комунікації. 

Детальніше...

Про світ "#надотик#

У Міжнародний день людей з порушеннями зору, який відзначається 13 листопада, у 8- класі Гуманітарної гімназії №1 імені М. І. Пирогова відбувся урок-флешмоб "#надотик". Учні дізналися про інклюзивну художню  літературу та  методи альтернативної комунікації. 

Детальніше...

Грант в сумі 35 300 грн. для абітурієнтів Гуманітарної гімназії №1

Грант в сумі 35 300 грн. для абітурієнтів Гуманітарної гімназії №1

    Запрошуємо абітурієнтів Гуманітарної гімназії №1 ім. М. І. Пирогова Вінницької міської ради прийняти участь у соціальній програмі Scholarship.

   Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35 300 грн. сплату року навчання у Вищих Навчальних Закладах України.  Ця сума розподіляється між учасниками, які написали найкращі роботи.

    Участь повністю безкоштовна.

    Ми оплачуємо навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних, а також прагнемо знайти талановитих молодих спеціалістів.

    Детальніше про умови конкурсу дивіться тут: https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/

    Запитання та роботи можна надсилати через сайт на пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

День захисника України

Увага!

З 08 по 19 жовтня 2018р. у гімназії пройде декадник історії та правознавства, присвячений Дню захисника України.

День захисника України — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.План заходів додається, усі охочі запрошуються до співпраці .

 

Детальніше...

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ВАКАНСІЯ!!!

Оголошується вакансія на посаду бібліотекаря закладу з 01.10.2018р.

Вічна пам'ять Валентину Віталійовичу!

    У понеділок 10.09.2018 р., коли школа спокійно розпочала трудовий тиждень дитячим сміхом і вчительськими турботами, страшна біда постукала в її вікна: підбитою чайкою скрикнула Мати – загинув на Сході її син, наш випускник 1980 р., відомий волонтер від часу подій на Майдані і впродовж 4 років важких випробувань для України – Белінський Валентин Віталійович, боєць – контрактник, обов’язком якого було рятувати й вивозити з гарячих точок поранених товаришів. Він з честю захищав незалежність України, мир і спокій своєї Батьківщини.  

Детальніше...

Страхова компанія «Місто» 2018-2019

Шановні батьки!

Страхова компанія «Місто» вітає вас з початком нового 2018/2019 навчального року і бажає здоров’я, достатку та радості від життя! 

Детальніше...

З Днем народження, Вінниця! Гуманітарна Гімназія №1 ВМР надсилає свої найкращі побажання в честь Ювілею 655 річчя!

 

 

 

 

 

 

Гуманітарна Гімназія №1 ВМР щиро вітає усіх із початком навчального року!

 

 

 

 

 

 

До уваги батьків майбутніх п'ятикласників

Шановні батьки! 21. 08.18 об 11.00 відбудеться додаткове конкурсне випробування для учнів 5-их класів на 7 вакантних місць ауд. 306. З повагою адміністрація!

Підсумки роботи закладу у 2017-2018н.р.

7 червня 2018 р в актовій залі відбувся традиційний звіт директора гімназії Миколи Петровича Свіржевського, про підсумки роботи закладу у 2017-2018н.р. та звіт голови піклувальної ради Сокольвака Михайла Васильовича, про фінансово-господарську діяльність та використання коштів благодійного фонду "Освіта" 

Детальніше...

Summer school camp "Starfall"

З 5 червня 2018 р. розпочав свою роботу пришкільний англомовний табір "Starfall" з денним перебуванням дітей.

 

Станом на 31.05.2018

Станом на 31.05.2018 зараховано  до 5-х класів 166 учнів (1 поза конкурсом). Оголошено конкурсний відбір на 5  місць, що відбудеться 06.06.2018 о 12 год. ауд 315.

ДО УВАГИ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ П'ЯТИКЛАСНИКІВ!!!

23.05.2018 о 17.30 в приміщені актової зали відбудуться батьківські збори. З повагою адміністрація.

Євроклуб "Мандрівник" вітає Європейський Союз з днем народження!!!

Передвиборча кампанія в Президенти Гімназії

30 березня 2018 р. у закладі проходило грандіозне дійство друга регіональна (Не) конференція EdCamp у Вінниці2018

30 березня 2018 р.у закладі проходило грандіозне дійство друга регіональна (Не) конференція Ed Camp у Вінниці 2018, на яке зібралося понад 185 чоловік із 9 областей України. 

(Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Сумської, Київської, Дніпропетровської, Чернігівської, ЧеркаськоїОдеської областей)

 

Детальніше...

Вітаємо!!!

   Вітаємо!!!

    Призерів ІІ Олімпіади геометричної творчості імені В.А. Ясінського яка відбулась у Вінницькому державому педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 17 лютого 2018 року! Нечипор  Сергій - 8 Б, Романчишин Владислав - 10 Б  з дипломами  ІІ  і  ІІІ  ступеня, Гордійчук Поліна - 9 А  диплом ІІ ступеня, а також їх вчителя, чудового педагога,  Дзюбу Аллу Григорівну!!!

Детальніше...

Корисні посилання: